Koncerti za šole

Koncert Marte Zore in Gojmira Lešnjaka Gojca s profesionalnima glasbenikoma za KULTURNI DAN v osnovnih šolah.

V 60 minutnem koncertu bodo otroci zapeli ljudske skladbe in jim s pomočjo igralca in pevca Gojmira Lešnjaka Gojca, pevke Marte Zore in ob spremljavi profesionalnih glasbenikov dali novo *preobleko*. Gradivo učenci prejmejo nekaj tednov pred koncertom.

Igralec Gojmir Lešnjak Gojc bo interpretiral dela Nika Grafenauerja in Borisa A. Novaka, ki sodijo v obvezno šolsko čtivo.

Ob spremljavi profesionalnih glasbenikov bosta Marta in Gojc s petjem in igranjem predstavila zgodovino glasbe in najrazličnejše glasbene stile.

Bobnar Grega Plamberger, magister tolkal, bo demonstriral igranje na bobne in ostala tolkala, ter učencem pokazal kako pomemben je ritem. Pri tem aktivno sodelujejo tudi učenci.
Kitarist Tim Draksler pa bo med drugim otrokom pokazal kako zvenita Bach in Mozart na električni kitari.
 
Pred prireditvijo na šoli otroci prejmejo delovne naloge s katerimi zapolnejo obvezni pet urni program kulturnega dne. Naloge obsegajo področje glasbe in slovenščine.
 
Prireditev je primerna za učence od 1. do 9.razreda, naloge pa so ločene, posebej za otroke od 1. do 4. razreda ter nekoliko zahtevnejše za učence od 5.do 9. razreda.
 
V tem šolskem letu so nadvse uspešno nastopili v mnogih osnovnih šolah v Sloveniji: OŠ Drska, OŠ Fram, OŠ Antona Besednjaka, OŠ Stražišče, OŠ Polzela, OŠ Vuzenica, OŠ Dravsko polje, OŠ Šmarje pri Kopru, OŠ || Murska sobota, OŠ Josipa Vandota itd…